ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Όλοι όσοι μας εμπιστεύονται και κατά συνέπεια επισκέπτονται το Πρότυπο Νεφρολογικό Κέντρο Σαντορίνης, αγκαλιάζονται με σεβασμό από το κέντρο μας χωρίς να αποτελούν σε καμία περίπτωση αντικείμενο εκμετάλλευσης ή μη κατάλληλης μεταχείρισης λόγω της κατάστασης στην οποία βρίσκονται..
Η πολιτική και όλες οι διαδικασίες μέσα στο κέντρο διέπονται από τις ισχύουσες νομοθεσίες. Συγκεκριμένα όλες οι κλινικές διαδικασίες, οι απαιτούμενοι έλεγχοι για την ύπαρξη λοιμώξεων, οι κανόνες για την ασφάλεια της υγείας και την θεραπεία, οι κανόνες για την αντιμετώπιση ατυχήματος και καταστάσεων πανικού συμπληρωνουν την υποστήριξη της δομής και λειτουργίας της κλινικής.
Το σύστημα καλυτέρευσης της ποιότητας που η κλινική μας έχει επιλέξει διέπεται από τους εξής κανόνες:
Προγραμματισμός των διαδικασιών αιμοκάθαρσης, διεύθυνση και υποστήριξη αυτής, ορισμός της πολιτικής και διαδικασία καταγραφής αυτής, παρακολούθηση της λειτουργίας και επεξήγηση στοιχείων αυτής, δομή, ανάλυση αποτελεσμάτων και ενεργοποίηση και αποδοχή όλων των οργανικών αλλαγών που προάγουν την γενικότερη ανάπτυξη της κλινικής.
 
Οι θεραπείες της αιμοκάθαρσης στο κέντρο μας είναι σύμφωνες με τα κριτήρια εθνικών και διεθνών οργανισμών όπως της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρίας, της Ευρωπαικής αρχής καλύτερης εξάσκησης ιατρικών θεραπειών, και της DOQI που διέπει το αποτέλεσμα μιας ποιοτικής αιμοκάθαρσης. Συγκεκριμένα η Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης τηρεί ορισμένα πρότυπα στην αιμοκάθαρση των ασθενών, στην διατροφή και στον τρόπο ζωής τους. Όλο το προσωπικό τηρεί αυτούς τους κανόνες και σέβεται την πολιτική αυτή του κέντρου.
Το νερό που χρησιμοποιείται για την θεραπεία της αιμοκάθαρσης προέρχεται από ένα σύστημα σχεδιασμένο με σεβασμό στις πιό υψηλές απαιτήσεις (ISO 13959 STANDARD για το νερό της αιμοκάθαρσης και ιατρικών θεραπειών) και της ποιότητας νερού ορισμένης από τον σύλλογο ΑΜΙ (Αdvancement of Μedical Ιnstrumentation Guidelines) ο οποίος αναπτύσσει πρότυπα ιατρικής κατεύθυνσης. Με αυτόν ακριβώς τον τρόπο σταθεροποιείται το όριο της ποσότητας βακτηριδίων, ενδοτοξινών και άλλων χημικών συστατικών που παρουσιάζονται στο νερό. Το νερό που παράγεται από την εγκατάσταση αναλύεται με συγκεκριμένη διαδικασία για την εγγύηση της ασφάλειας και της προστασίας των ασθενών. Επίσης αναλύεται και το νερό του Δήμου το οποίο σέβεται τους κανόνες λειτουργίας του κέντρου για την προστασία του περιβάλλοντος και την εξασφάλιση ικανοποιητικής ποιότητας.
Pyrgos, Santorini 84700, Greece
Tel.: +30-22860-27107-27108, Fax: +30-22860-25618
info@santorinirenal.gr
© 2019 . All rights reserved.   |   Links
Site by overron  |   incom cms  |   web promotion